BORACOL is een biocide en dankt zijn werking aan het onschadelijk maken van zwammen, schimmels en algen. Het is ontwikkeld voor behandeling van hout en metselwerk tegen de bruinrot schimmel, de huiszwam en droogrot schimmel. 

De meeste problemen in hout zijn verkleuringen en vlekken (vlekjes), die veroorzaakt worden door schimmels en algen. Schoonmaakmiddelen, teakcleaners, (groene) zeep of zeewater helpen niet afdoende tegen zwam, schimmels en algen. Boracol juist wel, omdat de werking van Boracol berust op de aanwezigheid van een hele lage, maar voor zwammen, schimmels en algen voldoende, concentratie van giftige bestanddelen. En in tegenstelling tot de andere genoemde producten bevat Boracol geen zuren, zoals oxaalzuur, met bijtende en blekende eigenschappen en tast lakwerk, aluminium, rubber, polyester en rvs op geen enkele manier aan. Het bijkomende grote voordeel van Boracol is dat het aantoonbaar (en proefondervindelijk) de hechting van het rubber in de voegen niet aantast. Ook daarom adviseert Hallberg Rassy het product ook al meer dan 20 jaar in zijn handleidingen. Bovendien verwerk je het door het met een kwast aan te brengen of te sproeien; schrobben/boenen op de zachte nerven van het hout hoeft niet. Het hout slijt dus niet, zoals met alle andere cleaners wel het geval is. En het scheelt ook het nodige “elbow grease”! 

Het resultaat na toepassen van Boracol is een schitterend egaal (teak) oppervlak. 

In meerdere testen, oa. in het Duitse blad “die Yacht” en in het Engelse “Practical Boatowner” kwam Boracol als testwinnaar uit de bus. (Zelfs de wereldberoemde zeiler Sir Robin Knox Johnston adviseert op basis van eigen ervaring Boracol)

Boracol 10-3BD is de verbeterde, doorontwikkelde versie van Boracol en speciaal op de markt gebracht voor de bestrijding van zware zwammen en schimmels, die met andere producten niet kunnen worden bestreden. Ook Hallberg Rassy adviseert nu Boracol 10-3BD, zie: https://shop.hallberg-rassy.com/contents/en-us/d385_Boracol.html. Ook de andere Scandinavische werven adviseren en gebruiken Boracol.  

Boracol 10Y, Boracol 10RH en Boracol 5RH worden al sinds enige tijd niet meer geproduceerd en niet meer in de handel gebracht door de fabrikant. 

In Duitsland wordt “10Y” nog steeds verkocht. Die versie is niet toegelaten en is beduidend minder goed dan Boracol 10-3BD. Tot 1/1/2017 kon het originele (betere) product in Duitsland verkocht worden onder een voorlopige toelating. Sindsdien mag de originele  Boracol 10Y daar ook niet meer worden verkocht. In Duitsland is daarom vanaf 2017 de samenstelling verdund om onder de Duitse norm te blijven. De Duitse leverancier noemt dit product nog steeds Boracol 10Y. Dit product is niet afkomstig van de fabrikant van Boracol.

Volg de gebruiksaanwijzing bij de toepassing van Boracol om het milieu te sparen.